Una piscina es una construcció artificial, destinada a poder gaudir del bany durant tot l'any, depenent sempre del tipus d'instal·lació que es porti a terme.

Instal·lació amb sistema de climatització:

  •  El sistema de climatització ens ofereix poder calentar i mantenir l'aigua a la temperatura desitjada.

Cada tipus d'instal·lació disposa d'un muntatge personalitzat i adequat a les necessitats de cadascún dels nostre clients.

Les piscines també ens donen la possibilitat de poder practicar esports d'aigua sempre que ens sigui d'interès.

Li oferim un assessorament exclusiu amb tots els aspectes:

  • Instal·lació
  • Productes
  • Posada a punt de tot tipus de piscines
  • Neteja
  • Manteniment
  • Reparació
  • Reformes