La instal·lació de L'Aire Condicionat, consisteix en poder regular algunes de les següents condicions:

 • Temperatura
 • Humitat
 • Neteja
 • Renovació
 • Filtratge

En definitiva, donar un moviment a l'aire dintre d'un espai tancat i facilitar l'opció de graduar la temperatura al nostre gust.

La instal·lació o pre-instal·lació d'aquest servei es pot fer :

 • Per conductes
 • Bomba de fred i calor

Els serveis que la nostra empresa ofereix són:

 • Instal·lació i pre-instal·lació de màquines Aire Condicionat
 • Càrregues de gas
 • Reparació d’Aires Condicionats
 • Llimpiesa i canvi de filtres, etc...

Treballem amb les marques més reconegudes i eficients del mercat actual, ajustats sempre a l'interès dels nostres clients.

La nostra empresa es dedica a la fabricació i muntatge dels seus propis conductes Aire Condicionat.