La il·luminació ens ha de proporcionar un espai de benestar,  comoditat i adaptació a totes les nostres necessitats, per això es molt important en el moment de la instal·lació utilitzar els accessoris i productes que ens generin aquesta llum i ombres al nostre gust.

La il·luminació LED es una gran evolució per al sector, ja que ens proporciona una serie d'avantatges indiscutibles. Alguns dels més destacats són els següents:

 • Eficiència energètica: amb un percentatge molt elevat d'estalvi del consum energètic.
 • Augment amb la vida útil de les bombetes, plafons, fluorescents, llums, projectors, tires led...
 • Mínim de manteniment.
 • Ens proporciona una llum més ecològica, a causa dels materials de fabricació.
 • Ens ofereix una llum mes intensa, amb més vida.

Podem escollir entre llum dura i la llum suau, la diferència entre aquestes dues opcions es la següent:

 • Llum dura o freda, ens ofereix una llum mes marcada i profunda.
 • Llum suau o càlida, ens ofereix un efecte mes natural.

La nostra empresa treballa amb les següents Instal·lacions Elèctriques (Tensió baixa):

 • Instal·lació de tubs i cablejat
 • Il·luminació led
 • Claus de llum
 • Endolls
 • Automàtics d’escala
 • Sensors de moviment
 • Sensors de llum
 • Fotocèl·lules
 • Motors, etc..

En qualsevol dels següents punts:

 • Vivendes
 • Comerços
 • Comunitats
 • Naus industrials.
 • Magatzems
 • Oficines
 • Edificis.
 • Zones exteriors
 • Piscines